SUCCESS nav-menu.php Admin | PERSATUAN ALUMNI PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK

LAWATAN SOSIAL / SOCIAL VISIT

Memandangkan keadaan masih berjerubu, Lawatan Sosial PTD Alumni yang dijadualkan pada 6 – 9 November 2015 ke Padang & Bukit Tinggi terpaksa DITANGGUHKAN ke suatu tarikh  akan dimaklumkan kemudian. Due to the hazy situation, PTD Alumni Social Visit to Padang...